Archief van
Auteur: Olivie Uijttewaal

WAARDERINGEN JANUARI 2019

WAARDERINGEN JANUARI 2019

Een nieuw jaar is aangebroken. Het Blandlord team wenst je een gelukkig 2019. Het vierde kwartaal van 2018 ligt achter ons en op 2 januari 2019 zijn de objecten opnieuw gewaardeerd. We zien wederom een waardestijging bij beide objecten. Door het vertrek van de huurder van het appartement aan de Schieweg hebben wij een nieuwe huurder geworven met behulp van een verhuurmakelaar. De reservering voor toekomstige huurderwervingskosten is verrekend met eerder opgebouwde huurinkomsten. Vastgoedwaardering per 1 januari 2019 Wolweversgaarde, Den…

Lees Meer Lees Meer

Waarderingen oktober 2018

Waarderingen oktober 2018

Het derde kwartaal van 2018 ligt achter ons. Op 1 oktober jongstleden zijn de objecten opnieuw gewaardeerd. Net zoals het voorgaande kwartaal zijn zowel het appartement aan de Wolweversgaarde te Den Haag als het appartement aan de Schieweg te Rotterdam in waarde gestegen. Stijging van de vastgoedmarkt blijft dus aanhouden wat wederom heeft gezorgd voor een positief resultaat.   Vastgoedwaardering per 1 oktober 2018 Wolweversgaarde, Den Haag Huidige waardering € 114.480,96 Waardering vorige kwartaal € 109.060,10 Schieweg, Rotterdam Huidige waardering…

Lees Meer Lees Meer

Waarderingen 1 juli 2018

Waarderingen 1 juli 2018

Het tweede kwartaal van 2018 ligt achter ons. Op 1 juli jongstleden heeft er weer herwaardering plaatsgevonden van de objecten. Wederom zijn zowel de de Wolweversgaarde in Den Haag als de Schieweg in Rotterdam in waarde vermeerderd. Dit heeft alles te maken met de blijvend stijgende vastgoedmarkt.     Vastgoedwaardering per 1 juli 2018 Wolweversgaarde, Den Haag Huidige waardering € 109.060,10 Waardering vorige kwartaal € 105.624,86 Schieweg, Rotterdam Huidige waardering € 165.692,75 Waardering vorige kwartaal € 152.535,31 Ben je eigenaar?…

Lees Meer Lees Meer

Waarderingen per 1 april 2018

Waarderingen per 1 april 2018

Het eerste kwartaal van 2018 ligt achter ons. Op 1 april jongstleden heeft er een nieuwe waardering plaatsgevonden van de objecten. Zowel de Wolweversgaarde in Den Haag als de Schieweg in Rotterdam zijn in waarde vermeerderd. Dit heeft alles te maken met de stijgende vastgoedmarkt.   Vastgoedwaardering per 1 april 2018 Wolweversgaarde, Den Haag Huidige waardering € 105.624,86 Waardering vorige kwartaal € 102.200,00 Schieweg, Rotterdam Huidige waardering € 152.535,31 Waardering vorige kwartaal € 146.800,00 Ben je eigenaar? Log in op…

Lees Meer Lees Meer

Waarderingen per 1 januari 2018

Waarderingen per 1 januari 2018

Blandlord is 2018 ingegaan met de herwaardering van de bestaande panden. De waardering gaat uit van de onafhankelijke taxatie van de woning en de aankoopkosten die in vijf jaar worden afgeschreven. Elk kwartaal zullen de huizen opnieuw gewaardeerd worden. De volgende waardering zal plaatsvinden per 1 april 2018.   Vastgoedwaardering per 1 januari 2018 Wolweversgaarde, Den Haag Waardering per 1 januari 2018 € 102.200,00 Schieweg, Rotterdam Waardering per 1 januari 2018 € 146.800,00 Ben je eigenaar? Log in op de…

Lees Meer Lees Meer

Nieuwe methode van waarderen

Nieuwe methode van waarderen

Nieuwe werkwijze uitkeren netto-huurinkomsten per 1 januari 2018 Vanaf 1 januari 2018 hanteren we een andere methode om de inkomsten te verdelen. De huurinkomsten tot en met december 2017 zijn uitbetaald. De netto-huurinkomsten worden opgenomen in de waarde van het huis en daarmee wordt de waarde van je belang hoger. Deze stijging kun je te gelde maken als je een deel van je belang verkoopt. Dit kunnen we het beste illustreren aan de hand van het volgende fictieve voorbeeld: Ervan…

Lees Meer Lees Meer