Waardering januari 2021

Waardering januari 2021

Het vierde kwartaal van 2020 ligt achter ons en op 3 januari zijn de objecten gewaardeerd. Dit keer zien we een lichte stijging bij Schieweg en een lichte daling bij Wolweversgaarde. Begin januari worden de huurinkomsten van het afgelopen kwartaal in bitcoin uitbetaald aan de eigenaren. 

Vastgoedwaardering per 1 januari 2021

Wolweversgaarde, Den Haag 
Huidige waardering € 142.800 (-0,49%)
Waardering vorig kwartaal € 143.500

Schieweg, Rotterdam 
Huidige waardering € 204.650 (+2,22%)
Waardering vorig kwartaal € 200.200

Ben je eigenaar? Log in op de website voor de uitgebreide financiële overzichten.


Uitbetaling huurinkomsten in bitcoins

Blandlord maakt sinds de start gebruik van de Bitcoin blockchain voor het vastleggen van bezit. Sinds dit jaar gebruiken we Bitcoin ook voor het uitbetalen van huurinkomsten. Elk kwartaal ontvangen de eigenaren hun aandeel in de huurinkomsten in bitcoins.


Aanbod beschikbaar

Op dit moment zijn er nog enkele delen Wolweversgaarde en Schieweg beschikbaar. Deze delen zijn enkel over te nemen door huidige deelnemers aan Blandlord.

Interesse? Neem contact op met support@blandlord.com

Reacties zijn gesloten.