Waardering oktober 2022

Waardering oktober 2022

Het derde kwartaal van 2022 ligt achter ons en op 1 oktober zijn de objecten gewaardeerd.
Voor Schieweg is de waardering gedaald met 2,70%. Het waarderingsbureau dat voor ons de waarderingen doet, kon geen waardering afgeven van Wolweversgaarde. Voor Wolweversgaarde is dezelfde trend in waardering aangehouden als Schieweg.

De huurinkomsten van het afgelopen kwartaal worden deze week in bitcoin uitbetaald aan de eigenaren. 

Vastgoedwaardering per 1 oktober 2022

Wolweversgaarde, Den Haag 
Huidige waardering € 175.135 (-2,70%)
Waardering vorig kwartaal € 180.000

Schieweg, Rotterdam 
Huidige waardering € 252.000 (-2,70%)
Waardering vorig kwartaal € 259.000

Ben je eigenaar? Log in op de website voor de uitgebreide financiële overzichten.


Uitbetaling huurinkomsten in bitcoins

Blandlord maakt sinds de start gebruik van de Bitcoin blockchain voor het vastleggen van bezit. Sinds vorig jaar gebruiken we Bitcoin ook voor het uitbetalen van huurinkomsten. Elk kwartaal ontvangen de eigenaren hun aandeel in de huurinkomsten in bitcoins.


Aanbod

Het is niet meer mogelijk aandelen bij te kopen. Uiteraard houd je het recht om te kunnen verkopen en ontvang je eens per kwartaal de huurinkomsten.

Reacties zijn gesloten.