Waardering oktober 2021

Waardering oktober 2021

Het derde kwartaal van 2021 ligt achter ons en op 1 oktober zijn de objecten gewaardeerd. Dit keer zien we wederom een stijging bij zowel Wolweversgaarde als Schieweg van minstens 7%. Op 4 oktober zijn de huurinkomsten van het afgelopen kwartaal in bitcoin uitbetaald aan de eigenaren. 

Vastgoedwaardering per 1 oktober 2021

Wolweversgaarde, Den Haag 
Huidige waardering € 169.700 (+7,13%)
Waardering vorig kwartaal € 158.400

Schieweg, Rotterdam 
Huidige waardering € 237.000 (+7,95%)
Waardering vorig kwartaal € 219.550

Ben je eigenaar? Log in op de website voor de uitgebreide financiële overzichten.


Uitbetaling huurinkomsten in bitcoins

Blandlord maakt sinds de start gebruik van de Bitcoin blockchain voor het vastleggen van bezit. Sinds vorig jaar gebruiken we Bitcoin ook voor het uitbetalen van huurinkomsten. Elk kwartaal ontvangen de eigenaren hun aandeel in de huurinkomsten in bitcoins.


Aanbod

Het is niet meer mogelijk aandelen bij te kopen. Uiteraard houd je het recht om te kunnen verkopen en ontvang je eens per kwartaal de huurinkomsten.

Reacties zijn gesloten.