Waardering juli 2021

Waardering juli 2021

Het tweede kwartaal van 2021 ligt achter ons en op 1 juli zijn de objecten gewaardeerd. Dit keer zien we wederom een stijging bij zowel Wolweversgaarde als Schieweg. Op 2 juli worden de huurinkomsten van het afgelopen kwartaal in bitcoin uitbetaald aan de eigenaren. 

Vastgoedwaardering per 1 juli 2021

Wolweversgaarde, Den Haag 
Huidige waardering € 158.400 (+3,46%)
Waardering vorig kwartaal € 153.100

Schieweg, Rotterdam 
Huidige waardering € 219.550 (+4,00%)
Waardering vorig kwartaal € 211.100

Ben je eigenaar? Log in op de website voor de uitgebreide financiële overzichten.


Uitbetaling huurinkomsten in bitcoins

Blandlord maakt sinds de start gebruik van de Bitcoin blockchain voor het vastleggen van bezit. Sinds vorig jaar gebruiken we Bitcoin ook voor het uitbetalen van huurinkomsten. Elk kwartaal ontvangen de eigenaren hun aandeel in de huurinkomsten in bitcoins.


Aanbod

Het is niet meer mogelijk aandelen bij te kopen. Uiteraard houd je het recht om te kunnen verkopen en ontvang je eens per kwartaal de huurinkomsten.

Reacties zijn gesloten.