Waarderingen oktober 2018

Waarderingen oktober 2018

Het derde kwartaal van 2018 ligt achter ons. Op 1 oktober jongstleden zijn de objecten opnieuw gewaardeerd. Net zoals het voorgaande kwartaal zijn zowel het appartement aan de Wolweversgaarde te Den Haag als het appartement aan de Schieweg te Rotterdam in waarde gestegen. Stijging van de vastgoedmarkt blijft dus aanhouden wat wederom heeft gezorgd voor een positief resultaat.

 

Vastgoedwaardering per 1 oktober 2018

Wolweversgaarde, Den Haag
Huidige waardering € 114.480,96
Waardering vorige kwartaal € 109.060,10

Schieweg, Rotterdam
Huidige waardering € 174.337,11
Waardering vorige kwartaal € 165.692,75

Ben je eigenaar? Log in op de website voor de uitgebreide financiële overzichten.

 

Herinvesteren opgebouwde huurinkomsten

Enkele eigenaren hebben opgemerkt dat de opgebouwde huurinkomsten alleen bijdragen aan de reserve. Per 1 januari 2018 gaan wij deze opgebouwde huurinkomsten herinvesteren waardoor je aandeel in het huis groter zal worden.

 

Nieuwe objecten

De aanhoudende stijging binnen de vastgoedmarkt bemoeilijkt het aantrekken van nieuwe objecten. We hebben meerdere objecten bezichtigd, maar prijzen die in de huidige markt worden gevraagd en geboden, maken dat het rendement te laag wordt om in te investeren. Blandlord blijft de markt volgen met onze vastgoedscout.

Reacties zijn gesloten.