Blandlord creëert sociale betrokkenheid via blockchain

Blandlord creëert sociale betrokkenheid via blockchain

Je kent Blandlord.com als platform voor gezamenlijk bezit. Naast verhuur van appartementen is Blandlord actief met het project ‘Be a social landlord’. Een duurzaam Blockchain-project waarbij partijen deel-eigenaar worden van onroerend goed, en sociale betrokkenheid een grote rol speelt. Door crowd ownership te combineren met een maatschappelijk sociaal doel creëert Blandlord een nieuwe vorm van dienstverlening.

Het ontstaan van Blandlord
Blandlord is ontstaan uit een behoefte om deeleigenaar te worden van vastgoed. Dankzij deze geheel nieuwe vorm van crowd ownership worden inkomsten gegenereerd uit de verhuur van onroerend goed. Deze inkomsten zorgen er uiteindelijk voor dat het eigenaarsaandeel steeds meer waard wordt.

Hoe werkt dat nu eigenlijk ‘crowd ownership’?
Bij crowd ownership wordt het eigendom van vastgoed als het ware ‘opgeknipt’ in kleine delen. Hierdoor kan een grote groep eigenaren – zonder tussenkomst van het kadaster – op eenvoudige wijze eigendom overdragen. We noemen dit in Blockchain-termen ‘tokenization’. Bij crowd ownership heeft elke eigenaar inspraak naar rato en deelt dan ook naar rato in de inkomsten.

Be a social landlord
Blockchain for good staat voor eerlijke en duurzame initiatieven. Een van die initiatieven betreft ‘Be a social landlord’. Middels dit initiatief creëren wij naast het bezit van vastgoed ook sociale betrokkenheid. Met de verkregen subsidie van het SIDN fonds zetten wij crowd ownership in met een maatschappelijk doel. Een unieke combinatie! Via ‘Be a social landlord’ combineren wij blockchain technologie met gezamenlijk eigendom vanuit een sociaal oogpunt.

Mooie kansen voor woningcorporaties
Met de verkregen subsidie zetten we ‘Be a social landlord’ in voor projecten met zowel maatschappelijke als economische impact. Onze insteek was om huisvesting voor statushouders te realiseren met de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden. Onze launching partner gaf aan pas later in 2019 nieuwe panden in overweging te nemen. Dit betekende voor ons: op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. We zijn een tour gestart langs verschillende woningcorporaties om ‘Be a social landlord’ onder de aandacht te brengen. Tijdens deze tour hebben wij waardevolle gesprekken gevoerd met o.a. SOR, Vidomes, Provides, Vestia Huurdersraad en Sociale Verhuurders Haaglanden.

Maatschappelijke betrokkenheid
Tijdens ons gesprek met Provides kwam het BOKA-project naar voren. BOKA is een maatschappelijk betrokken project dat tijdelijke huisvesting biedt aan mensen die dakloos zijn geraakt. Provides reageerde heel positief op het gezamenlijk eigendom. We bundelen de krachten om nieuwbouw voor BOKA te realiseren, waarbij Blandlord crowd-ownership van het project verzorgt. Lokale partijen worden betrokken bij dit project, zodat gemeente, omwonenden, bedrijven en andere woningcorporaties mede-eigenaar kunnen worden. De samenwerkingen én het sociale aspect van dit succesvolle project sluiten perfect aan bij de visie van Blandlord. Wij kijken dan ook vol vertrouwen uit naar 2019 om samen met Provides dit mooie project te realiseren.

Reacties zijn gesloten.