Blandlord gebruikersbijeenkomst 2018

Blandlord gebruikersbijeenkomst 2018

Gebruikersbijeenkomst 2018

GEBRUIKERSONDERZOEK

Armand vertelt allereerst over de uitkomsten van de door hem afgenomen enquête uitgegeven onder klanten en geïnteresseerden. 10% heeft gereageerd en de enquête ingevuld (1300 aangeschreven, 130 gereageerd).

Waarom in vastgoed

 • De hoofdreden hiervoor is om het rendement. Men wil meer rendement op het spaargeld dan de huidige banken momenteel aanbieden.
 • Vastgoed is historisch gezien een stabiele en groeiende markt.

Periode van investeren

 • De meeste mensen investeren voor een termijn van 5 of 10 jaar of langer dan 10 jaar.

Vastgoedobjecten

 • Naast bestaande woningen is er interesse in nieuwbouw, recreatiewoningen en garages/parkeerplekken

Community & Crowd ownership

 • 25% van de ondervraagden is bereid om een vastgoedobject in beheer te nemen.
 • 37% zou betrokken willen zijn op afstand. Door middel van stemrecht te kunnen meebeslissen over het beheer.
 • 38% is liever niet betrokken bij het beheer.
 • De meerderheid (59,5%) van de ondervraagden zou graag onderling willen communiceren.

Rendement uitkeren

 • De meeste mensen zien hun rendement het liefst terug in hun account waarmee ze zelf de keuze hebben om het rendement uit te keren in euro’s op hun bankrekening of ervoor te kiezen om het te herinvesteren in een beschikbaar object.

Er is sprake van onderscheid in twee groepen:

 • Groep 1 wil een vermogen opbouwen door zoveel mogelijk te herinvesteren.
 • Groep 2 wil met zijn/haar vermogen zoveel mogelijk rendement ontvangen.

Waarom dit onderzoek?
Om inzicht te krijgen naar de wensen van de gebruikers met als doel om het huidige product van Blandlord te verbeteren.

NIEUWE VASTGOEDOBJECTEN

Robert-Reinder vertelt vervolgens dat het vinden van nieuw vastgoed een uitdaging is gebleken. De huizenmarkt is overspannen, het rendement ligt onder 2% terwijl wij streven naar minimaal 4%.

Blandlord ziet mogelijkheden in gedeeld eigendom met de huidige eigenaar, recreatiewoningen en het zoeken naar samenwerking met bijvoorbeeld woningcorporaties. Hiervoor zijn al enkele gesprekken gevoerd met corporaties zoals SOR, Provides en een doorstroommakelaar. Daarnaast heeft Blandlord een vastgoed-scout in de arm genomen. Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben wij binnenkort een afspraak over de mogelijkheid voor een of meerdere nieuwbouw objecten.

Vanuit het publiek kwam het idee om ook internationaal te gaan kijken. Tevens werd geopperd te kijken naar gedwongen verkoop projecten aangezien hierbij meestal sprake is van een verkoopprijs onder de vraagprijs.

Het invoeren van een maximaal aantal delen werd, naast de invoering van een minimale inleg van €2500,- voor nieuwe deel-eigenaren, ook als een van de opties gezien.

UITDAGINGEN SINDS DE START

Mieke vertelt over de uitdagingen die Blandlord heeft ondervonden de afgelopen tijd. Uit gesprekken met de Autoriteit Financiële Markten is in de loop van de tijd gebleken, dat er vergunningen nodig zijn voor het legaal kunnen uitvoeren van het Blandlord concept. Vergunningen die zeer kostbaar zijn. Op dit moment opereert Blandlord binnen de regels van de AFM en in overleg met AFM Innovation Hub zorgen wij ervoor dat we de regulering hierom heen juist toepassen. Tot die tijd werkt Blandlord met een besloten en beperkte groep gebruikers waarbij we het product verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast kijken we naar alternatieven.

BLANDLORD EN BLOCKCHAIN

Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om zonder de kostbare vergunningen ons doel te bereiken, namelijk gezamenlijk eigendom mogelijk te maken voor iedereen. Door het beheer van vastgoed, dat nu bij Blandlord ligt, in de toekomst neer te leggen bij de groep deel-eigenaren zelf zouden hiervoor niet de dure vergunningen (AFM) nodig zijn. Overdracht van eigendom vindt dan rechtstreeks plaats tussen eigenaren. Via smart-contracts worden vervolgens de huurinkomsten verdeeld. Er zal ook stemrecht gekoppeld zijn aan het eigendom om bijvoorbeeld beslissingen over onderhoud te kunnen nemen. Wellicht is het ook mogelijk dat er delen komen met-stemrecht en delen zonder-stemrecht.

NIEUWE UITDAGINGEN
 • Een blockchain-euro
 • Gebruik cryptocurrency of eigen token
 • Verantwoordelijkheid van de gebruiker
 • Mogelijkheid tot terugdraaien
 • Vertrouwen
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Dit vereist een nieuwe manier van inloggen 

TOEKOMST BLANDLORD

Er is aan het publiek de volgende stellingen voorgelegd:

De notaris blijft belangrijk
Om het beheer in de toekomst bij de groep neer te kunnen leggen moet er een klantregister komen. Hiervoor zou men eenmalig langs de notaris moeten gaan om zijn/haar identiteit aan te melden en deze te laten verifiëren. Vervolgens zou men dan kunnen inloggen in de besloten groep.
Het is niet de bedoeling dat het anoniem wordt, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn hierbij zeer belangrijk.
Vanuit het publiek kwamen voorstellen met alternatieven voor de notaris, zoals gebruik te maken van een online-ID service. Dit is iets dat Blandlord verder zal moeten onderzoeken.

Ik wil graag Bitcoin of Ethereum ontvangen als inkomsten uit Blandlord
Het publiek geeft aan dit niet volledig te willen maar in delen, bijvoorbeeld alleen de netto huurinkomsten uitgekeerd in Bitcoin of Ethereum. Anderen vragen zich af wat hier het voordeel van is.

Ontwikkelen van nieuw interface voor Blandlord
Momenteel wordt er gewerkt aan een prototype voor een vernieuwde versie van Blandlord.

Door middel van een demo laat Armand vervolgens zien hoe je toegang krijgt tot het nieuwe platform van Blandlord.
Door middel van Metamask log je als het ware in. Deze manier van inloggen is anders dan een standaard gebruikersnaam en wachtwoord, hierbij is je gebruikersnaam een ethereum adres en je wachtwoord is een private key. Met MetaMask kan je je Ethereum account op een veilige manier opslaan en vervolgens gebruiken met een wachtwoord. Door je wachtwoord in te vullen bij Metamask krijg je toegang tot het nieuwe platform van Blandlord.

Eenmaal ingelogd op het nieuwe platform krijg je de volgende pagina’s te zien:

 • Portfolio pagina
  • Op deze pagina zie je je totale bezit van elk vastgoedobject
 • Vastgoedaanbod pagina
  • Hier staan alle vastgoedobjecten
 • Vastgoedobject pagina
  • Specificaties van vastgoedobject zoals rendement en eigenschappen van vastgoedobject
 • Koop en verkoop van vastgoed tokens
  • Hier kan je je tokens kopen en verkopen

Overige functies zijn nog niet weergegeven in de demo, echter zijn deze wel meegenomen in de featurelijst. Voor velen blijkt deze manier van inloggen nieuw maar men ziet het zichzelf wel gebruiken. Het overgrote deel van het  publiek geeft aan nog nooit te hebben ingelogd via MetaMask.
Een aantal mensen geeft aan voorkeur te hebben voor een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Het publiek vraagt naar de kosten en men oppert de klant een keuze voor te leggen:

 • Zelf doen met een eigen risico maar wel gratis
 • Uitbesteden aan Blandlord waarbij verzekerd maar met bijkomende kosten (bijvoorbeeld 1 of 2%).

BLANDLORD MET SOCIAAL RENDEMENT

Blandlord is bezig met de ontwikkeling van investeringen met een sociaal rendement.

Blockchain for good
Vanuit het SIDN fonds hebben wij een subsidie voor ‘Blockchain for good’ ontvangen.
Deze blockchain financiering gaan wij inzetten bij het BOKA integratieproject voor thuislozen in Ijsselstein. In samenwerking met woningcorporatie Provides zijn wij een traject gestart om dit nieuwbouwproject te realiseren.

Sociale huurwoningen realiseren
In verband met het realiseren van sociale huurwoningen hebben wij gesprekken gevoerd met woningcorporaties. Dit wegens de te lange wachttijden voor sociale huurwoningen op dit moment.
De gemeente Den Haag en alle woningcorporaties verenigd in SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden) zetten een nieuw middel in om meer woningen vrij te maken voor gezinnen. De speciaal hiervoor aangestelde ‘doorstroommakelaar’ gaat langs bij senioren -die nu veelal te ruim wonen- en helpt hen bij het vinden van een passender huis waar ze veilig ouder kunnen worden. Op deze manier komen er meer sociale huurwoningen beschikbaar voor onder andere gezinnen.

Toepassing in de zorg
We hebben een gesprek gevoerd met Fresh Yellow, een stichting die opkomt voor de gezinshuizen en pleeggezinnen in Nederland die kinderen opvangen welke niet (geheel) thuis kunnen opgroeien en (tijdelijk) niet kunnen worden opgevoed door hun biologische ouders. De stichting zou eventueel gebaat zijn bij de hulp van Blandlord om een deel van de financiering van extra gezinshuizen te helpen realiseren.

VRAGEN VANUIT HET PUBLIEK:

Waar staat Blandlord over 5 jaar?
Wij zijn een software bedrijf en wij zullen de komende jaren op zoek gaan naar partnerships en meer transacties. Er zijn nog verschillende paden te bewandelen.
Het liefst houden we vast aan het oorspronkelijk idee waarbij iedereen kan instappen, dit is echter niet mogelijk vanwege de AFM. Met het huidige concept kunnen we nog 10 huizen toevoegen maar uiteindelijk willen we om naar een ander platform. Hiervoor willen we in Ethereum contracten laten maken om te stemmen. Op korte termijn moeten we juridisch een keuze maken. Over een jaar zouden we de eerste contracten moeten kunnen doen. Er zijn al mensen die hebben aangeboden te willen meedoen.

Waarom strengere regelgeving dan bij crypto exchanges terwijl het daar om grotere bedragen gaat?
Dit is opvallend en komt doordat er nog geen regulering is, ook daar wordt het echter steeds strenger.

Gaan jullie ook werken met een tussenrekening zodat ik kan zien wat mijn actieve saldo is?
Hiervoor zouden wij een token moeten lanceren, bijvoorbeeld een vastgoed token.
De keus hiervoor is echter nog niet gemaakt.

Komt er een overstap naar Ethereum?

Zo ja, kan er niet beter gewacht worden tot Bitcoin smart contracts heeft?
In de toekomst zou het kunnen dat er een overstap komt naar Ethereum. Wachten tot Bitcoin smart contracts heeft is eventueel een optie. (Nog niet besloten)

Wat is het verdienmodel van Blandlord?
Het verdienmodel kent 2 bronnen van inkomsten. Bij aan en verkoop is er sprake van 1% commissie bij Blandlord. Daarnaast rekent Blandlord ongeveer 0,9% van de waarde van het vastgoedobject als licentiekosten voor het gebruik van het platform voor gedeeld eigendom. Om winstgevend te zijn hebben wij minimaal 100 huizen nodig.

Kan ik mij aanmelden? Zo ja, hoe
Zoals je hebt kunnen lezen hebben wij te maken met beperkte mogelijkheden wat betreft het uitbreiden van de groep. Op dit moment is het dus niet mogelijk. Je kunt ons echter een e-mail sturen waarin je aangeeft interesse te hebben. Zodra wij de vorm klaar is waarbij het beheer bij de eigenaren ligt kunnen wij je dan contacten zodat je kunt meedoen.

Zijn er mogelijkheden om met een beperkte groep een pand aan te kopen?
Op dit moment zijn we dit product nog aan het ontwikkelen.

Kan ik mijn delen Blandlord op naam van mijn kinderen zetten?
Dit is mogelijk, echter is voor het beleggen van geld van minderjarigen de toestemming van de rechter nodig. Wij adviseren contact op te nemen met de notaris voor een persoonlijk advies.

Reacties zijn gesloten.