Waarderingen 1 juli 2018

Waarderingen 1 juli 2018

Het tweede kwartaal van 2018 ligt achter ons. Op 1 juli jongstleden heeft er weer herwaardering plaatsgevonden van de objecten. Wederom zijn zowel de de Wolweversgaarde in Den Haag als de Schieweg in Rotterdam in waarde vermeerderd. Dit heeft alles te maken met de blijvend stijgende vastgoedmarkt.

 
 

Vastgoedwaardering per 1 juli 2018

Wolweversgaarde, Den Haag
Huidige waardering € 109.060,10
Waardering vorige kwartaal € 105.624,86

Schieweg, Rotterdam
Huidige waardering € 165.692,75
Waardering vorige kwartaal € 152.535,31

Ben je eigenaar? Log in op de website voor de uitgebreide financiële overzichten.

Reacties zijn gesloten.