Waardering juli 2022

Waardering juli 2022

Het tweede kwartaal van 2022 ligt achter ons en op 1 juli zijn de objecten gewaardeerd. We zien geen stijging bij Wolweversgaarde en toch een flinke stijging bij Schieweg. De huurinkomsten van het afgelopen kwartaal zijn vandaag in bitcoin uitbetaald aan de eigenaren. 

Vastgoedwaardering per 1 juli 2022

Wolweversgaarde, Den Haag 
Huidige waardering € 180.000 (+0.0%)
Waardering vorig kwartaal € 180.000

Schieweg, Rotterdam 
Huidige waardering € 259.000 (+5,21%)
Waardering vorig kwartaal € 246.000

Ben je eigenaar? Log in op de website voor de uitgebreide financiële overzichten.


Uitbetaling huurinkomsten in bitcoins

Blandlord maakt sinds de start gebruik van de Bitcoin blockchain voor het vastleggen van bezit. Sinds vorig jaar gebruiken we Bitcoin ook voor het uitbetalen van huurinkomsten. Elk kwartaal ontvangen de eigenaren hun aandeel in de huurinkomsten in bitcoins.


Aanbod

Het is niet meer mogelijk aandelen bij te kopen. Uiteraard houd je het recht om te kunnen verkopen en ontvang je eens per kwartaal de huurinkomsten.

Reacties zijn gesloten.