Nieuwe methode van waarderen

Nieuwe methode van waarderen

Nieuwe werkwijze uitkeren netto-huurinkomsten per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 hanteren we een andere methode om de inkomsten te verdelen. De huurinkomsten tot en met december 2017 zijn uitbetaald.

De netto-huurinkomsten worden opgenomen in de waarde van het huis en daarmee wordt de waarde van je belang hoger. Deze stijging kun je te gelde maken als je een deel van je belang verkoopt.
Dit kunnen we het beste illustreren aan de hand van het volgende fictieve voorbeeld:

Ervan uitgaande dat Object A een waarde heeft van €100.000 en op basis van 1000 aandelen in bezit.

Dit voorbeeld is een vereenvoudigde weergave. De stijging van de waarde van je belang wordt elk kwartaal tezamen met de nieuwe waardering op de website weergegeven.

Reageren is niet mogelijk.